Společnost Advanced Consulting, s.r.o. poskytuje služby v oblasti implementace, údržby a rozvoje podnikových řešení založených na platformě SAP.


Projektové řízení

Je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové aktivity, které vedou ke splnění požadavků projektu. Základním cílem projektového řízení je dodat výsledek – včas, v plné funkcionalitě, s dodrženými náklady.


Implementace IS

Proces implementace chápeme jako komplexní soubor činností souvisejících s uvedením nového informačního systému SAP nebo jeho části do rutinního provozu. Implementaci provádíme procesním způsobem vycházejícím z metodologie AcceleratedSAP (ASAP).


ASAP je komplexní metodologie společnosti SAP vyvinutá pro řízení projektů implementace SAP řešení.

Mezi jednotlivé fáze implementace IS patří:


Jednotlivé fáze musí být předem definované a schválené.


Migrace dat

Migrace dat je nutná při změně informačního systému nebo databáze, která není kompatibilní se stávající. Migrace patří mezi základní procedury implementace a vyžaduje úzkou spolupráci konzultantů dodavatele se stávajícími uživateli. V cílovém konceptu je nutné přesně definovat, která data budou převáděna.


Školení uživatelů

Probíhá již v jednotlivých fázích implementace, tj. klíčoví uživatelé se seznámí s obecnými funkcemi a základy jeho ovládání.


Modulové a interační testy nastaveného systému provádí pracovníci zadavatele pod dohledem konzultantů dodavatele.


Údržba a podpora řešení

Zajišťujeme průběžnou podporu a rozvoj IS SAP. V případě požadavků na rozsáhlejší úpravy IS SAP provádíme dílčí analýzu těchto požadavků a navrhujeme řešení, které po akceptaci obvykle realizujeme jako samostatný implementační projekt.


Consulting

Součástí naší nabídky jsou také jednoúčelové konzultace, zaměřené obvykle na řešení problémů při provozu IS SAP.


Zajištujeme nejen realizaci standardních řešení, jejich integraci a optimalizaci, ale provádíme také zákaznický vývoj přesně podle potřeb zákazníků.