Naši konzultanti a programátoři
se účastnili nebo účastní
celého spektra činností například
na projektech u těchto zákazníků:


Automobilový průmysl


Výrobní sektor


Veřejný sektor


Potravinářský průmysl


Finanční sektor


Obchodní sektor


Telekomunikace

Elektrotechnic. průmysl


Energetika


Ostatní